Proficiat aan de winaars

HR Manager of the Year :
Sophie Streydio (Puratos)

HR Pioneer Award Internal Communication : Nextel

HR Pioneer Award External Communication : UZ Brussel

 

Winaars 2017

 • Roularta Recruitment Solutions biedt een cheque van € 5000 voor rekruteringsadvertenties in het katern Streekpersoneel in De Streekkrant en De Zondag.
 • Kanaal Z/Canal Z biedt een videocheque van 15.150 € (business branding 90 seconden – 1 x productie – 3 x uitzenden NL+FR van deze business branding)
 • De Facto biedt een pakket werkuren ter waarde van € 3000. De winnaar kan dit bedrag “à la carte” opnemen (digital, social, creative, corporate, hr …).
 • Trends biedt een jaarabonnement op Trends ter waarde van € 285 + 1/1 page quadri Trends + Trends-Tendances ter waarde van € 10100 (te nemen tot eind 2017).

Roularta Recruitment Solutions biedt een cheque van € 1.250 voor rekruteringsadvertenties in het katern Streekpersoneel in De Streekkrant en De Zondag.
Kanaal Z/Canal Z biedt een videocheque van 90" business branding NL + FR ter waarde van € 6.750 op Z-HR op woensdag.
De Facto biedt een pakket werkuren ter waarde van € 1.200 (equivalent aan één medewerker gedurende twee werkdagen). De winnaar kan dit bedrag “à la carte” opnemen (digital, social, creative, corporate, hr …).
Trends biedt een jaarabonnement op Trends ter waarde van € 285 + ½ page quadri Trends + Trends-Tendances ter waarde van € 6.565.

HR PIONEER — CONCEPT EN SPECIFICATIES VIER CATEGORIEEN

De HR Pioneer Awards willen het belang van communicatie en creatie in de HR-sector meer in de verf zetten.

HR PIONEER AWARD INTERNAL COMMUNICATION
Deze award bekroont een campagne die focust op de interne werking van een bedrijf en een nieuwe interne dynamiek op gang brengt.

 1. Beschrijf kort de inhoud en vorm van de interne communicatiecampagne (creatie, duur, welke interne diensten werden betrokken …).
 2. Waarom werd de interne communicatiecampagne georganiseerd (reason why)? Omschrijf kort het doel (werd dit ook bereikt?) en de gevolgde strategie.
 3. Welke mediatools werden ingezet? Kaderde de campagne in een groter geheel (dus meer dan enkel interne communicatie)?
 4. Welk budget werd uitgetrokken? Hoe lang liep de campagne? Welke parameters werden geselecteerd om het succes te meten? Wat waren de reacties op de campagne?
 5. Mocht je de campagne opnieuw lanceren, wat zou je veranderen?

HR PIONEER AWARD CREATIVE CONCEPT (kleine en grote bedrijven)
Welke HR-campagne maakte het verschil op creatief vlak in vergelijking met alle andere HR-campagnes. Er wordt een award uitgereikt voor bedrijven met minder dan 50 medewerkers en een award voor bedrijven met 50 medewerkers of meer.

 1. Beschrijf kort de inhoud en vorm van de creatieve HR-campagne (specificiteit van de creatie, positionering ten opzichte van de concurrentie, verschillen met een mogelijke vorige campagne …).
 2. Waarom werd deze HR-campagne georganiseerd (reason why)? Omschrijf kort het doel (werd dit ook bereikt?) en de gevolgde strategie.
 3. Werden de juiste profielen bereikt? Werd er door de specifieke creatieve insteek meer ROI gerealiseerd? Werden de eigen medewerkers betrokken? Werd de campagne intern gerealiseerd of door een communicatiebureau?
 4. Welk budget werd uitgetrokken? Hoe lang liep de campagne? Welke parameters werden geselecteerd om het succes te meten? Wat waren de reacties op de campagne?
 5. Mocht je de campagne opnieuw lanceren, wat zou je veranderen?

HR PIONEER AWARD CROSS MEDIA
Deze award bekroont de inventiviteit op het vlak van het gebruik van verschillende media (digital, traditional, oogtb …). Vooral de mix tussen traditionele media en de meetbaarheid hiervan staat centraal.

 1. Beschrijf kort de inhoud en vorm van de HR-campagne (creatie, vorm, positionering ten opzichte van de concurrentie …).
 2. Waarom werd deze HR-campagne georganiseerd (reason why)? Omschrijf kort het doel (werd dit ook bereikt?) en de gevolgde strategie.
 3. Welke specifieke mediatools werden ingezet voor deze HR-campagne? Waarom is de gekozen mediamix onderscheidend van gelijkaardige campagnes?
 4. Welk budget werd uitgetrokken? Hoe lang liep de campagne? Welke parameters werden geselecteerd om het succes te meten? Wat waren de reacties op de campagne? Werden de juiste profielen bereikt?
 5. Mocht je de campagne opnieuw lanceren, wat zou je veranderen?

Trends en Kanaal Z reiken op dinsdag 25 april 2017 de Belgian HR Awards uit tijdens een inspirerende gala-avond in The Wild Gallery te Brussel.

HR Manager of the Year 2017

Wie volgt Fabrice Enderlin, Chief talent officer & company reputation bij UCB, op als HR Manager of the Year?

Trends en Kanaal Z willen met de HR Manager of the Year de man of vrouw lauweren die in zijn of haar bedrijf het voorbije jaar een uitmuntende rol heeft gespeeld op het vlak van human resources en zo een inspiratie is voor elke HR-professional.

Selectieprocedure
Selectiecriteria

HR Pioneer Awards

Welke bedrijven slepen de twee HR Pioneer Awards in de wacht?

Met de HR Pioneer Awards zetten we het belang van interne en externe HR-communicatie in de verf. We selecteren we een aantal opmerkelijke campagnes om de HR Pioneers van 2017 te verkiezen. We onderscheiden 2 categorieën:

HR Pioneer Award Internal Communication.
Stel u kandidaat en win een mediapakket ter waarde van meer dan € 35.000.

HR Pioneer Award External Communication.
Stel u kandidaat en win een mediapakket ter waarde van meer dan € 35.000.
Reglement

Selectieprocedure

De onafhankelijke jury beslist autonoom en respecteert de volgende stappen.

 1. Een lijst van (maximaal) 15 mogelijke kandidaten wordt door de redacties van Trends en Trends-Tendances op basis van hun realisaties van het voorbije jaar aan de jury voorgesteld.
 2. De juryleden evalueren deze lijst en voegen kandidaten toe of laten er weg. In onderling overleg komt de jury zo tot een definitieve longlist van (maximaal) 15 kandidaten. Hiervan maken de redacties van Trends en Trends-Tendances een volledig dossier met profielschets, realisaties, projecten, bijdrage aan het bedrijf en bijdrage tot hun managementdomein in een bredere Belgische HR-context.
 3. De juryleden evalueren deze dossiers en beslissen in unanimiteit over een shortlist van maximaal 6 kandidaten. De kandidaten uit deze shortlist worden gecontacteerd door de redacties van Trends en Trends-Tendances en uitgebreid voorgesteld in de magazines.
 4. De jury beslist ten slotte bij stemming onder gesloten omslag welke kandidaat dit jaar de titel van Trends HR Manager of the Year mag dragen.

Selectiecriteria

De jury beslist autonoom en onpartijdig op basis van de criteria die ze zelf opstelt. Meer dan louter kwantitatieve criteria, zijn vooral de kwaliteiten van de kandidaten als manager en inspirator van een duidelijke visie op human resources binnen hun bedrijf beslissend. Een visie waarmee zij voor de onderneming niet alleen aantoonbare resultaten hebben gerealiseerd, maar ook een visie waardoor zij het beroep van HR Manager in België een extra waarde hebben gegeven.

Bij de bepaling van de winnaar zal de jury onder andere oordelen over de bijdrage van de kandidaten aan het creëren en ondersteunen van een consistente bedrijfscultuur en een hechte band met de medewerkers van de onderneming. Hierbij kunnen ook kwantitatieve criteria in rekening worden gebracht, zoals het verloop van medewerkers binnen de onderneming, de gemiddelde anciënniteit ... maar ook de bijdrage per medewerker tot de winst van de onderneming.

Een volgend element van beoordeling is de bijdrage van de kandidaten aan het ontwikkelen van leiderschap binnen de onderneming. Is er een duidelijk plan en een strategie rond het ontwikkelen én aantrekken van talent en het stimuleren van leiderschap en management?

Vervolgens zal de jury ook oog hebben voor diversiteit en flexibiliteit, twee belangrijke elementen in het nieuwe leiderschap. Hebben de kandidaten in hun bedrijf initiatieven gecreëerd om dit te bevorderen?

Ten slotte spelen verloning en compensatie nog steeds een cruciale rol in het managen van de human resources van de onderneming. Verder dan de pure loonadministratie zal de jury oog hebben voor initiatieven die door de kandidaten op dit vlak zijn gecreëerd binnen de onderneming en oog hebben voor de visie en strategie van de kandidaten en de manier waarop zij die hebben uitgevoerd in hun bedrijf.

De jury's

Voor beide jury’s verzamelden de organisatoren rondom zich een reeks autoriteiten uit uiteenlopende sectoren van zowel grote als kleine bedrijven die garant staan voor een onafhankelijke en onpartijdige selectie van de genomineerden en de uiteindelijke winnaar.

De jury voor de HR Pioneer Awards bestaat uit experts in communicatie en HR creatie.
De jury voor de HR Manager van het Jaar wordt aangevuld met deskundigen op het gebied van human resources en personeelsbeheer.

HR Manager of the Year

Juryvoorzitter

Alain Mouton
Alain Mouton
Redacteur Trends en expert in human resources

Leden van de jury

Sébastien Buron
Sébastien Buron
Journalist Trends-Tendances

Jan Schuddinck
Jan Schuddinck
Creative Strategist De Facto Image Building

Fabrice Enderlin
Fabrice Enderlin
Chief talent officer & company reputation UCB &

Isabelle Sonneville
Isabelle Sonneville
HR Director AXA Belgium & Trends HR Manager of the Year 2014

Filip Lerno
Filip Lerno
Managing Partner EMEA CHRO practice - Belgium and Luxemburg

Fons Leroy
Fons Leroy
Gedelegeerd bestuurder VDAB

Jan Van Acoleyen
Jan Van Acoleyen
Chief HR Officer Proximus
 

Marie-Kristine Vanbockestal
Marie-Kristine Vanbockestal
Gedelegeerd bestuurder FOREM
 

Nathalie Delobbe
Nathalie Delobbe
Professor of Human Resources, Louvain School of Management, Université catholique de Louvain

Luc Wouters
Luc Wouters
Managing Partner Odgers Berndtson
 

HR Pioneer

Juryvoorzitter

Martin De Sutter
Martin De Sutter
HR Manager Milcobel

Leden van de jury

Alain Mouton
Alain Mouton
Redacteur Trends en expert in human resources

Tom Willemen
Tom Willemen
Willemen Groep

Kurt Stragier
Kurt Stragier
SD Worx

Sébastien Buron
Sébastien Buron
Journalist Trends-Tendances
 

Sandra Vandorpe
Sandra Vandorpe
Accenture

De Genomineerden

Belgian HR Awards 2017

De Belgian HR Awards worden op dinsdag 25 april 2017 uitgereikt in The Wild Gallery in Brussel. Voor de vijfde keer wordt de HR Manager of the Year aangewezen. Een jury van specialisten selecteert uit een longlist vijf finalisten. Stuk voor stuk professionals met een sterke reputatie, gekozen op basis van criteria als strategisch en professioneel hr-management. Ook de mate waarin hun organisatie aandacht besteedt aan een performant talentmanagement speelt een rol. Uit deze 5 finalisten zal de jury ten slotte de opvolger selecteren van Fabrice Enderlin (UCB), de laureaat van vorig jaar.
Er worden ook twee HR Pioneer Awards uitgereikt aan bedrijven die een opmerkelijke campagne hebben gevoerd in interne en externe hr-communicatie.

De genomineerden voor de HR Pioneer Awards Awards zijn :

HR Pioneer Internal Communication
Genomineerd 2017 : AG Insurance, Nextel, haven van Antwerpen, Realdolmen

HR Pioneer External Communication
Genomineerd 2017 : Agristo, Nestor, UZ Brussel

De genomineerden voor de titel van HR Manager of the Year zijn: Geert Aelbrecht (Besix Group), David Ducheyne (Securex), Anik Stalmans (Cegeka), Sophie Streydio (Puratos) et Jean-Marc Verbist (Bank Degroof Petercam).
Ontdek hier het portret van de genomineerden

Programma

De exclusieve uitreiking van de Belgian HR Awards vindt plaats in The Wild Gallery, Brussel.

 • 18.00 uur: Champagnereceptie
 • 19.00 uur: Keynotes:
  Marc Herremans, voormalig triatleet en Motivational Speaker en Tim Vermeire, Lead Consultant Corporate Vitality – Attentia Uitreiking van de Belgian HR Awards of the Year 2017
 • 20.30 uur: Galadiner
 • 21.30 uur: Open bar en networking

Entertainment acts door Voice Male

Dresscode: business

Praktische informatie

Datum en uur
Dinsdag 25 april 2017, vanaf 18 uur

Plaats
The Wild Gallery,
Gerijstraat 11,
1190 Vorst

Prijs
€ 250 (excl. 21% btw) per persoon - € 2.000 (excl. 21% btw) per tafel van 10 personen.
Na ontvangst van uw registratie sturen wij u een bevestigingsbrief en een factuur. Gelieve de factuur onmiddellijk te betalen. Uw deelname is definitief bevestigd na ontvangst van uw betaling.

Annulering
Als u verhinderd bent, kunt u zich laten vervangen door een collega. Bij annuleringen tot één week voor de datum van het evenement wordt een administratiekost van € 50 (excl. 21% btw) aangerekend. Na deze datum wordt het volledige bedrag aangerekend. Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren via post of e-mail. Bij gebrek aan een schriftelijke annulering is het volledige bedrag van de inschrijving verschuldigd.

Reserveer uw plaats op de Gala-avond

Reserveer uw plaats op het Gala van de Belgian HR Awards

 

Marianne Follebouckt
Event Manager
02 467 56 62
marianne.follebouckt@roularta.be

Contact

Mélanie Cramazou
Project Manager
02 702 47 26
melanie.cramazou@roularta.be

 

Sonia Vermeire
Publicarto – sponsoring
053 82 60 86
sonia.vermeire@publicarto.be

Partners

In samenwerking met

 

De Facto - Image Building   Publicarto - Media Solutions

Met ondersteuning van

Gold Sponsors

Monizze

Silver Sponsors

Attentia