VRAGEN AAN EXPERTS

 

BRANDVEILIGHEID IN SCHOOLGEBOUWEN

Een mens mag er niet aan denken: brand in een schoolgebouw. Een goede preventie en opleiding kunnen veel leed voorkomen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn

Van risicoanalyse tot naleving van de normen

Elk schoolhoofd moet een risicoanalyse doen, die hoe dan ook een subjectiviteit inhoudt. Eén ding is zeker: scholen zouden voor hun risicoanalyse eerst advies moeten inwinnen bij de hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer.
De schoolnorm (NBN S 21-204) houdt rekening met de bezetting van de gebouwen (traditioneel onderwijs, avondonderwijs, gespecialiseerd onderwijs…) om bijkomende eisen bovenop de ‘basisnormen’ op te leggen bij bouw of renovatie. Zo voorziet de regelgeving voor noodverlichting bijvoorbeeld in 1 lux op alle evacuatiewegen en 5 lux waar die wegen elkaar kruisen. Maar op basis van een risicoanalyse schrijft de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de Federatie Wallonië-Brussel (SIPPT) minimaal 5 lux voor op alle evacuatiewegen. De dienst gaat uit van de veronderstelling dat kinderen in paniek kunnen geraken in door rook verduisterde gangen, en dus zijn meer noodverlichtingsblokken nodig.

PIERRE-YVES LESCALIER

PIERRE-YVES LESCALIER
Loss Prevention Engineer
Property - Ethias
Public & Corporate South

Brandwerende compartimentering

Brandwerende compartimentering is van essentieel belang voor een veilige evacuatie via rookvrije vluchtwegen. In een schoolgebouw lopen veel mensen rond. Branddeuren moeten dan ook heel wat incasseren. Hoe vaak stampen kinderen bijvoorbeeld niet tegen een deur om ze te openen? Bovendien houden zelfsluitende deuren, die vaak open en dicht gaan, een groot risico op lichamelijke ongevallen in voor kinderen. De deuren moeten dus open blijven via een systeem met magnetisch slot, zo niet zal de aanzienlijke investering voor de installatie snel in rook opgaan.

Informeren, opleiden en trainen

Naast het schoolhoofd (veiligheidsopleiding van drie dagen) is de preventieadviseur, die normaal in iedere school aanwezig is, de tussenpersoon van de IDPBW.
In de lessen wordt vaak weinig aandacht besteed aan veiligheid, behalve door de technisch opgeleide leerkrachten. Ook de opleiding van architecten voor brandveiligheid is nog voor verbetering vatbaar.
Het volstaat niet geïnformeerd en opgeleid te zijn. Het doel van evacuatieoefeningen is de juiste gedragingen te trainen, zodat zij vooral bij de kinderen een automatisme worden. Volgens de instructies moet er één oefening per kwartaal zijn. Dat is meer dan de ene jaarlijkse oefening die het koninklijk besluit voorschrijft. Uit de praktijk blijkt dat die frequentie essentieel is voor leerlingen om de vluchtroutes te onthouden en paniek te voorkomen.
Elk schoolhoofd moet een ‘interne brandbestrijdingsdienst’ organiseren, maar dat wordt vaak over het hoofd gezien. Het personeel zou ook moeten worden opgeleid in het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.ELK SCHOOLHOOFD MOET EEN ‘INTERNE BRANDBESTRIJDINGSDIENST’ ORGANISEREN.

Periodieke controles en onderhoud

Naast de wettelijke controles (elektrische installaties, branddetectie…) is een regelmatige controle van de brandpreventiemiddelen nodig om de goede werking te verzekeren bij brand. Het is ook van belang om periodiek (minstens om de zes maanden) veiligheidsbezoeken op basis van een checklist te organiseren. Alle vastgestelde tekortkomingen moeten binnen de drie maanden, in volgorde van prioriteit, worden verholpen.